183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
ikona P
Číslo předpisu 183/2017 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 6. 2017
Rozeslán dne 28. 6. 2017
Platnost od 28. 6. 2017
Účinnost od 1. 7. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části sto dvacáté šesté čl. CXXVIII nabývá účinnosti dne 1.8.2017 a ustanovení části třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII body 5 a 8 a čl. CCXXIII nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 36/1967 Sb., 64/1986 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 84/1990 Sb., 505/1990 Sb., 526/1990 Sb., 527/1990 Sb., 231/1991 Sb., 282/1991 Sb., 424/1991 Sb., 451/1991 Sb., 455/1991 Sb., 529/1991 Sb., 551/1991 Sb., 553/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 17/1992 Sb., 21/1992 Sb., 114/1992 Sb., 126/1992 Sb., 229/1992 Sb., 246/1992 Sb., 279/1992 Sb., 280/1992 Sb., 334/1992 Sb., 478/1992 Sb., 539/1992 Sb., 555/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 634/1992 Sb., 6/1993 Sb., 96/1993 Sb., 97/1993 Sb., 38/1994 Sb., 42/1994 Sb., 71/1994 Sb., 200/1994 Sb., 266/1994 Sb., 269/1994 Sb., 37/1995 Sb., 40/1995 Sb., 87/1995 Sb., 89/1995 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 289/1995 Sb., 91/1996 Sb., 97/1996 Sb., 13/1997 Sb., 19/1997 Sb., 22/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 61/1997 Sb., 110/1997 Sb., 252/1997 Sb., 15/1998 Sb., 111/1998 Sb., 156/1998 Sb., 167/1998 Sb., 159/1999 Sb., 166/1999 Sb., 168/1999 Sb., 189/1999 Sb., 219/1999 Sb., 221/1999 Sb., 222/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 359/1999 Sb., 29/2000 Sb., 46/2000 Sb., 61/2000 Sb., 101/2000 Sb., 121/2000 Sb., 122/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 158/2000 Sb., 207/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 242/2000 Sb., 247/2000 Sb., 250/2000 Sb., 256/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 406/2000 Sb., 408/2000 Sb., 458/2000 Sb., 56/2001 Sb., 101/2001 Sb., 102/2001 Sb., 115/2001 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 143/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 231/2001 Sb., 254/2001 Sb., 257/2001 Sb., 274/2001 Sb., 312/2001 Sb., 320/2001 Sb., 352/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 119/2002 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb., 150/2002 Sb., 214/2002 Sb., 281/2002 Sb., 285/2002 Sb., 312/2002 Sb., 148/2003 Sb., 149/2003 Sb., 162/2003 Sb., 219/2003 Sb., 276/2003 Sb., 353/2003 Sb., 361/2003 Sb., 440/2003 Sb., 441/2003 Sb., 38/2004 Sb., 78/2004 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 122/2004 Sb., 190/2004 Sb., 215/2004 Sb., 254/2004 Sb., 256/2004 Sb., 321/2004 Sb., 326/2004 Sb., 420/2004 Sb., 435/2004 Sb., 480/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 585/2004 Sb., 594/2004 Sb., 127/2005 Sb., 206/2005 Sb., 228/2005 Sb., 341/2005 Sb., 377/2005 Sb., 412/2005 Sb., 69/2006 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 159/2006 Sb., 179/2006 Sb., 182/2006 Sb., 183/2006 Sb., 187/2006 Sb., 227/2006 Sb., 247/2006 Sb., 312/2006 Sb., 319/2006 Sb., 340/2006 Sb., 261/2007 Sb., 378/2007 Sb., 25/2008 Sb., 38/2008 Sb., 104/2008 Sb., 167/2008 Sb., 253/2008 Sb., 273/2008 Sb., 296/2008 Sb., 300/2008 Sb., 93/2009 Sb., 157/2009 Sb., 277/2009 Sb., 284/2009 Sb., 395/2009 Sb., 132/2010 Sb., 194/2010 Sb., 136/2011 Sb., 213/2011 Sb., 329/2011 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb., 374/2011 Sb., 418/2011 Sb., 426/2011 Sb., 427/2011 Sb., 17/2012 Sb., 73/2012 Sb., 85/2012 Sb., 165/2012 Sb., 201/2012 Sb., 202/2012 Sb., 255/2012 Sb., 383/2012 Sb., 496/2012 Sb., 70/2013 Sb., 83/2013 Sb., 226/2013 Sb., 229/2013 Sb., 240/2013 Sb., 256/2013 Sb., 272/2013 Sb., 277/2013 Sb., 300/2013 Sb., 307/2013 Sb., 181/2014 Sb., 247/2014 Sb., 259/2014 Sb., 268/2014 Sb., 355/2014 Sb., 224/2015 Sb., 320/2015 Sb., 374/2015 Sb., 376/2015 Sb., 90/2016 Sb., 112/2016 Sb., 134/2016 Sb., 186/2016 Sb., 191/2016 Sb., 223/2016 Sb., 242/2016 Sb., 257/2016 Sb., 263/2016 Sb., 297/2016 Sb., 300/2016 Sb., 324/2016 Sb., 25/2017 Sb., 65/2017 Sb.
Novelizován předpisem 370/2017 Sb., 170/2018 Sb., 110/2019 Sb., 254/2019 Sb., 541/2020 Sb., 269/2021 Sb., 283/2021 Sb., 225/2022 Sb., 375/2022 Sb., 458/2022 Sb., 30/2024 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Úvodní poznámky:
Tzv. „některými zákony“ se rozumí celkem 251 zákonů, proto v podrobnostech odkazujeme na úplné znění zákona č. 183/2017 Sb.

Účinnost změn 1.7.2017 s výjimkou

  1. části sto dvacáté šesté čl. CXXVIII, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017, a
  2. části třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 a 8 a čl. CCXXIII, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.