256/2004 Sb. - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
ikona P
Číslo předpisu 256/2004 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Pr. př. je v úplném znění 287/2006 Sb., 346/2008 Sb.
Opraven předpisem REG 23104001
Ruší předpis 214/1992 Sb., 88/1993 Sb., REG 934805, 251/2000 Sb., 82/2001 Sb., 105/2001 Sb., 305/2001 Sb., 375/2001 Sb., 17/2002 Sb., 178/2002 Sb., 466/2002 Sb., 467/2002 Sb., 468/2002 Sb., 64/2003 Sb., 73/2003 Sb.
Novelizován předpisem 635/2004 Sb., 179/2005 Sb., 377/2005 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 62/2006 Sb., 70/2006 Sb., 159/2006 Sb., 120/2007 Sb., 296/2007 Sb., 29/2008 Sb., 104/2008 Sb., 126/2008 Sb., 216/2008 Sb., 230/2008 Sb., 7/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 230/2009 Sb., 281/2009 Sb., 420/2009 Sb., 156/2010 Sb., 160/2010 Sb., 409/2010 Sb., 41/2011 Sb., 139/2011 Sb., 188/2011 Sb., 420/2011 Sb., 428/2011 Sb., 37/2012 Sb., 172/2012 Sb., 254/2012 Sb., 134/2013 Sb., 241/2013 Sb., 303/2013 Sb., 135/2014 Sb., 336/2014 Sb., 375/2015 Sb., 148/2016 Sb., 183/2017 Sb., 204/2017 Sb., 307/2018 Sb., 111/2019 Sb., 204/2019 Sb., 119/2020 Sb., 261/2021 Sb., 298/2021 Sb., 353/2021 Sb., 91/2022 Sb., 96/2022 Sb., 251/2023 Sb., 324/2023 Sb., 349/2023 Sb., 462/2023 Sb.
Prováděn předpisem 258/2004 Sb., 259/2004 Sb., 260/2004 Sb., 261/2004 Sb., 262/2004 Sb., 263/2004 Sb., 264/2004 Sb., 266/2004 Sb., 267/2004 Sb., 268/2004 Sb., 355/2004 Sb., 379/2004 Sb., 414/2004 Sb., 429/2004 Sb., 536/2004 Sb., 58/2006 Sb., 114/2006 Sb., 605/2006 Sb., 59/2007 Sb., 123/2007 Sb., 235/2008 Sb., 236/2008 Sb., 237/2008 Sb., 255/2008 Sb., 143/2009 Sb., 231/2009 Sb., 233/2009 Sb., 234/2009 Sb., 212/2010 Sb., 234/2010 Sb., 276/2010 Sb., 303/2010 Sb., 190/2011 Sb., 474/2013 Sb., 23/2014 Sb., 163/2014 Sb., 308/2017 Sb., 309/2017 Sb., 319/2017 Sb., 570/2020 Sb., 115/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů.
Zrušuje se:

 1. zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů,
 2. zákon č. 251/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. vyhláška č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů,
 4. vyhláška č. 82/2001 Sb., kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru,
 5. vyhláška č. 105/2001 Sb., o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřenými mimo veřejný trh,
 6. vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce,
 7. vyhláška č. 375/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů,
 8. vyhláška č. 17/2002 Sb., kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu,
 9. vyhláška č. 178/2002 Sb., o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech,
 10. vyhláška č. 466/2002 Sb., kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům,
 11. vyhláška č. 467/2002 Sb., o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléře,
 12. vyhláška č. 468/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce,
 13. vyhláška č. 64/2003 Sb., o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě,
 14. vyhláška č. 73/2003 Sb., o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky.

Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.