297/2016 Sb. - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
ikona P
Číslo předpisu 297/2016 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 19. 9. 2016
Platnost od 19. 9. 2016
Účinnost od 19. 9. 2016
Novelizuje předpis 226/2002 Sb., 517/2002 Sb., 501/2004 Sb., 635/2004 Sb., 444/2005 Sb., 110/2007 Sb., 190/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 101/2010 Sb., 424/2010 Sb., 167/2012 Sb., 64/2014 Sb.
Ruší předpis 227/2000 Sb., 440/2004 Sb., 486/2004 Sb., 378/2006 Sb., 212/2012 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 261/2021 Sb., 471/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie

  1. některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru,
  2. některé požadavky na služby vytvářející důvěru,
  3. působnost Ministerstva vnitra v oblasti služeb vytvářejících důvěru a
  4. sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.

§19 - Přechodná ustanovení
§20 - Zrušovací ustanovení