112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb
ikona P
Číslo předpisu 112/2016 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 3. 2016
Rozeslán dne 13. 4. 2016
Platnost od 13. 4. 2016
Účinnost od 1. 9. 2016
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.12.2016, s výjimkou ustanovení §10 až §17 a §32, která nabývají účinnosti 1.9.2016.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 8/2018 Sb., 256/2019 Sb.
Prováděn předpisem 269/2016 Sb., 376/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o evidenci tržeb.

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.