412/2005 Sb. - Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
ikona P
Číslo předpisu 412/2005 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 9. 2005
Rozeslán dne 18. 10. 2005
Platnost od 18. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Pr. př. je v úplném znění 128/2012 Sb.
Ruší předpis 245/1998 Sb., 246/1998 Sb., 263/1998 Sb., 12/1999 Sb., 56/1999 Sb., 89/1999 Sb., 152/1999 Sb., 164/1999 Sb., 337/1999 Sb., 339/1999 Sb., REG 991001, 363/2000 Sb., 397/2000 Sb., 17/2001 Sb., 136/2001 Sb., 275/2001 Sb., 403/2001 Sb., 340/2002 Sb., 348/2002 Sb., 549/2002 Sb., 137/2003 Sb., 385/2003 Sb., 386/2004 Sb., 631/2004 Sb., 31/2005 Sb., 212/2005 Sb.
Novelizován předpisem 119/2007 Sb., 177/2007 Sb., 296/2007 Sb., 32/2008 Sb., 124/2008 Sb., 126/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 226/2010 Sb., 255/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 181/2014 Sb., 250/2014 Sb., 267/2014 Sb., 204/2015 Sb., 375/2015 Sb., 135/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 205/2017 Sb., 256/2017 Sb., 35/2018 Sb., 277/2019 Sb., 46/2020 Sb., 523/2020 Sb., 261/2021 Sb., 177/2022 Sb., 346/2023 Sb.
Prováděn předpisem 522/2005 Sb., 523/2005 Sb., 524/2005 Sb., 525/2005 Sb., 526/2005 Sb., 527/2005 Sb., 528/2005 Sb., 529/2005 Sb., 91/2008 Sb., 331/2009 Sb., 440/2009 Sb., 363/2011 Sb., 405/2011 Sb., 432/2011 Sb., 395/2012 Sb., 333/2015 Sb., 275/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.

Účinnost 1.6.2006.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2006):

 1. Zákon č. 164/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.
 2. Zákon č. 363/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 386/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Nařízení vlády č. 340/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých citlivých činností.
 5. Nařízení vlády č. 385/2003 Sb., kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž.
 6. Nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví, ve znění nařízení vlády č. 212/2005 Sb.
 7. Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností.
 8. Nařízení vlády č. 89/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností.
 9. Nařízení vlády č. 152/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb.
 10. Nařízení vlády č. 17/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Nařízení vlády č. 275/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Nařízení vlády č. 403/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Nařízení vlády č. 549/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Nařízení vlády č. 631/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Vyhláška č. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti.
 16. Vyhláška č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti.
 17. Vyhláška č. 397/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti.
 18. Vyhláška č. 263/1998 Sb., kterou se stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace.
 19. Vyhláška č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků.
 20. Vyhláška č. 337/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků.
 21. Vyhláška č. 56/1999 Sb., o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu.
 22. Vyhláška č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti.
 23. Vyhláška č. 136/2001 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu.
 24. Vyhláška č. 348/2002 Sb., o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob.