22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 22/1997 Sb.
Částka 6
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 1. 1997
Rozeslán dne 27. 2. 1997
Platnost od 27. 2. 1997
Účinnost od 1. 9. 1997
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 20/1993 Sb.
Ruší předpis 30/1968 Sb., 104/1984 Sb., 54/1987 Sb., 84/1987 Sb., 101/1988 Sb., 142/1991 Sb., 479/1992 Sb., 585/1992 Sb., 632/1992 Sb., 232/1993 Sb., 233/1993 Sb.
Novelizován předpisem 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 186/2006 Sb., 229/2006 Sb., 481/2008 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb., 34/2011 Sb., 100/2013 Sb., 64/2014 Sb., 91/2016 Sb., 183/2017 Sb., 265/2017 Sb., 277/2019 Sb., 526/2020 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 168/1997 Sb., 169/1997 Sb., 170/1997 Sb., 171/1997 Sb., 172/1997 Sb., 173/1997 Sb., 174/1997 Sb., 175/1997 Sb., 176/1997 Sb., 177/1997 Sb., 178/1997 Sb., 179/1997 Sb., 237/1997 Sb., 238/1997 Sb., 174/1998 Sb., 180/1998 Sb., 14/1999 Sb., 180/1999 Sb., 182/1999 Sb., 198/1999 Sb., 194/2000 Sb., 291/2000 Sb., 293/2000 Sb., 426/2000 Sb., 179/2001 Sb., 181/2001 Sb., 191/2001 Sb., 194/2001 Sb., 210/2001 Sb., 234/2001 Sb., 286/2001 Sb., 358/2001 Sb., 9/2002 Sb., 70/2002 Sb., 163/2002 Sb., 190/2002 Sb., 326/2002 Sb., 339/2002 Sb., 17/2003 Sb., 18/2003 Sb., 19/2003 Sb., 20/2003 Sb., 21/2003 Sb., 22/2003 Sb., 23/2003 Sb., 24/2003 Sb., 25/2003 Sb., 26/2003 Sb., 27/2003 Sb., 42/2003 Sb., 270/2003 Sb., 25/2004 Sb., 154/2004 Sb., 179/2004 Sb., 336/2004 Sb., 453/2004 Sb., 133/2005 Sb., 174/2005 Sb., 365/2005 Sb., 464/2005 Sb., 616/2006 Sb., 176/2008 Sb., 437/2008 Sb., 438/2008 Sb., 486/2008 Sb., 266/2009 Sb., 86/2011 Sb., 208/2011 Sb., 481/2012 Sb., 54/2015 Sb., 55/2015 Sb., 56/2015 Sb., 395/2017 Sb., 63/2018 Sb., 73/2018 Sb., 267/2019 Sb., 571/2020 Sb., 332/2021 Sb.