121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
ikona P
Číslo předpisu 121/2000 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 4. 2000
Rozeslán dne 12. 5. 2000
Platnost od 12. 5. 2000
Účinnost od 1. 12. 2000
Pr. př. je v úplném znění 398/2006 Sb.
Novelizuje předpis 1/1991 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb.
Ruší předpis 35/1965 Sb., 89/1990 Sb., 247/1990 Sb., 86/1996 Sb., 175/1996 Sb.
Novelizován předpisem 81/2005 Sb., 61/2006 Sb., 186/2006 Sb., 216/2006 Sb., 168/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 153/2010 Sb., 424/2010 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 18/2012 Sb., 496/2012 Sb., 156/2013 Sb., 303/2013 Sb., 64/2014 Sb., 228/2014 Sb., 355/2014 Sb., 356/2014 Sb., 250/2016 Sb., 298/2016 Sb., 102/2017 Sb., 183/2017 Sb., 50/2019 Sb., 277/2019 Sb., 94/2021 Sb., 261/2021 Sb., 429/2022 Sb.
Prováděn předpisem 488/2006 Sb.