374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
ikona P
Číslo předpisu 374/2015 Sb.
Částka 160
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 182/2018 Sb., 307/2018 Sb., 111/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a pro oblast finančního trhu upravuje

  1. ozdravné plány a postupy,
  2. plánování řešení krize,
  3. postavení a pravomoci České národní banky,
  4. postupy v případě selhání povinné osoby nebo skupinového selhání,
  5. financování řešení krize a
  6. přeshraniční spolupráci a postupy při ní uplatňované.