274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
ikona P
Číslo předpisu 274/2001 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 7. 2001
Rozeslán dne 2. 8. 2001
Platnost od 2. 8. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení §45 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 500/1990 Sb., 565/1990 Sb., 455/1991 Sb., 151/2000 Sb., 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 167/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 281/2009 Sb., 275/2013 Sb., 39/2015 Sb., 250/2016 Sb., 183/2017 Sb., 193/2017 Sb., 225/2017 Sb., 403/2020 Sb., 544/2020 Sb., 609/2020 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb., 167/2023 Sb.
Prováděn předpisem 428/2001 Sb.