38/2004 Sb. - Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
ikona P
Číslo předpisu 38/2004 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 5. 2. 2004
Platnost od 5. 2. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 30. 11. 2018
Pr. př. je v úplném znění 350/2006 Sb.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb.
Novelizován předpisem 444/2005 Sb., 57/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 420/2011 Sb., 261/2014 Sb., 295/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 582/2004 Sb.
Zrušen předpisem 170/2018 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

Předmět úpravy
Tímto zákonem se v souladu s právem Evropských společenství
a) upravují podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí,
b) upravují podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů na základě práva zřizovat pobočky (usazovat se) nebo svobody dočasně poskytovat služby,
c) zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "registr") a
d) upravuje výkon státního dozoru nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

  • Změna živnostenského zákona:
    • v §3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů se slova "pojišťovacích agentů, pojišťovacích a zajišťovacích makléřů" nahrazují slovy "pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí" a na konci textu poznámky pod čarou č. 12) se doplňují slova "Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).".

Účinnost 1.1.2005.