168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
ikona P
Číslo předpisu 168/1999 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 7. 1999
Rozeslán dne 30. 7. 1999
Platnost od 30. 7. 1999
Účinnost od 30. 7. 1999
Poznámka k účinnosti § 1 odst. 2, § 15 odst. 1, 7, 8 a 9, § 16, 17, část druhá, třetí, čtvrtá a pátá nabývají účinnosti dnem 1.1.2000.
Platnost do 31. 3. 2024
Pr. př. je v úplném znění 410/2004 Sb., 267/2008 Sb.
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 185/1991 Sb., 283/1991 Sb., 12/1997 Sb.
Novelizován předpisem 307/1999 Sb., 56/2001 Sb., 320/2002 Sb., 47/2004 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 296/2007 Sb., 137/2008 Sb., 274/2008 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 18/2012 Sb., 160/2013 Sb., 239/2013 Sb., 303/2013 Sb., 354/2014 Sb., 250/2016 Sb., 304/2016 Sb., 63/2017 Sb., 183/2017 Sb., 293/2017 Sb., 49/2020 Sb., 432/2022 Sb., 278/2023 Sb.
Prováděn předpisem 205/1999 Sb.
Zrušen předpisem 30/2024 Sb.