110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů
ikona P
Číslo předpisu 110/2019 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 3. 2019
Rozeslán dne 24. 4. 2019
Platnost od 24. 4. 2019
Účinnost od 24. 4. 2019
Novelizuje předpis 450/2001 Sb., 107/2002 Sb., 310/2002 Sb., 517/2002 Sb., 439/2004 Sb., 480/2004 Sb., 626/2004 Sb., 413/2005 Sb., 109/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb., 170/2007 Sb., 41/2009 Sb., 52/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 375/2011 Sb., 468/2011 Sb., 64/2014 Sb., 250/2014 Sb., 301/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Ruší předpis 101/2000 Sb., 177/2001 Sb., 525/2004 Sb., 277/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o zpracování osobních údajů.

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje

a) zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,

b) zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,

c) zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky,

d) další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností, a

e) postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§66 - Přechodná ustanovení

§67 - Zrušovací ustanovení