269/2021 Sb. - Zákon o občanských průkazech
ikona P
Číslo předpisu 269/2021 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 7. 2021
Rozeslán dne 19. 7. 2021
Platnost od 19. 7. 2021
Účinnost od 20. 7. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 2.8.2021, s výjimkou a) ustanovení §72 odst. 4 a 5, která nabývají účinnosti 20.7.2021, b) ustanovení §73 bodů 2 a 26, která nabývají účinnosti 1.2.2022, c) ustanovení §37 odst. 7 a § 41 odst. 1 písm. f) a j), která nabývají účinnosti 2.8.2023 a d) ustanovení §41 odst. 2, které nabývá účinnosti 1.1.2025.
Novelizuje předpis 328/1999 Sb., 491/2001 Sb., 320/2002 Sb., 53/2004 Sb., 559/2004 Sb., 318/2005 Sb., 21/2006 Sb., 115/2006 Sb., 136/2006 Sb., 342/2006 Sb., 129/2008 Sb., 239/2008 Sb., 227/2009 Sb., 424/2010 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., 64/2014 Sb., 298/2016 Sb., 456/2016 Sb., 183/2017 Sb., 195/2017 Sb., 251/2017 Sb., 270/2021 Sb.
Ruší předpis 328/1999 Sb., 612/2004 Sb., 395/2005 Sb., 400/2011 Sb., 76/2014 Sb., 321/2015 Sb., 386/2015 Sb., 107/2018 Sb.
Novelizován předpisem 471/2022 Sb., 430/2023 Sb., 123/2024 Sb.
Prováděn předpisem 281/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o občanských průkazech.

Předmět úpravy

Zákon upravuje práva, povinnosti a působnost na úseku občanských průkazů a navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie.

§72 - Přechodná ustanovení

§73 - Zrušovací ustanovení