281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
ikona P
Číslo předpisu 281/2002 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 5. 2002
Rozeslán dne 28. 6. 2002
Platnost od 28. 6. 2002
Účinnost od 28. 6. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. b) nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb.
Novelizován předpisem 186/2004 Sb., 413/2005 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 64/2014 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 253/2017 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 474/2002 Sb.