277/2009 Sb. - Zákon o pojišťovnictví
ikona P
Číslo předpisu 277/2009 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 31. 8. 2009
Platnost od 31. 8. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Ruší předpis 316/2001 Sb., 303/2004 Sb., 96/2006 Sb., 458/2006 Sb.
Novelizován předpisem 409/2010 Sb., 188/2011 Sb., 420/2011 Sb., 428/2011 Sb., 458/2011 Sb., 18/2012 Sb., 399/2012 Sb., 99/2013 Sb., 228/2013 Sb., 241/2013 Sb., 303/2013 Sb., 267/2014 Sb., 375/2015 Sb., 304/2016 Sb., 368/2016 Sb., 56/2017 Sb., 183/2017 Sb., 171/2018 Sb., 307/2018 Sb., 49/2020 Sb., 527/2020 Sb., 261/2021 Sb., 96/2022 Sb., 471/2022 Sb., 324/2023 Sb., 31/2024 Sb., 107/2024 Sb.
Prováděn předpisem 433/2009 Sb., 434/2009 Sb., 305/2016 Sb., 306/2016 Sb., 307/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o pojišťovnictví.
Rozsah působnosti

 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví.
 2. Tímto zákonem se řídí
  1. provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou se sídlem na území České republiky a provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou se sídlem na území České republiky,
  2. provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor jiného než Česká republika a provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem na území jiného členského státu,
  3. provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného státu, než který je uveden v písmenech a) a b), a provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem na území třetího státu.

Zrušuje se (s účinností od 1.1.2010):

 1. Zákon č. 316/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
 2. Vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.
 3. Vyhláška č. 96/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.
 4. Vyhláška č. 458/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.

Účinnost 1.1.2010.