257/2001 Sb. - Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
ikona P
Číslo předpisu 257/2001 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 6. 2001
Rozeslán dne 25. 7. 2001
Platnost od 25. 7. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Opraven předpisem REG 01129001
Ruší předpis 53/1959 Sb.
Novelizován předpisem 1/2005 Sb., 216/2006 Sb., 341/2006 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 142/2012 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 88/2002 Sb., 288/2002 Sb.