541/2020 Sb. - Zákon o odpadech
ikona P
Číslo předpisu 541/2020 Sb.
Částka 222
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 12. 2020
Rozeslán dne 23. 12. 2020
Platnost od 23. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 167/2004 Sb., 317/2004 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 383/2008 Sb., 9/2009 Sb., 157/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 297/2009 Sb., 326/2009 Sb., 77/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 85/2012 Sb., 165/2012 Sb., 167/2012 Sb., 69/2013 Sb., 169/2013 Sb., 344/2013 Sb., 64/2014 Sb., 184/2014 Sb., 243/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 45/2019 Sb.
Ruší předpis 185/2001 Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb., 275/2002 Sb., 188/2004 Sb., 505/2004 Sb., 7/2005 Sb., 41/2005 Sb., 294/2005 Sb., 352/2005 Sb., 353/2005 Sb., 124/2006 Sb., 314/2006 Sb., 34/2008 Sb., 341/2008 Sb., 351/2008 Sb., 352/2008 Sb., 374/2008 Sb., 478/2008 Sb., 54/2010 Sb., 61/2010 Sb., 65/2010 Sb., 154/2010 Sb., 170/2010 Sb., 285/2010 Sb., 31/2011 Sb., 158/2011 Sb., 264/2011 Sb., 249/2012 Sb., 93/2013 Sb., 178/2013 Sb., 35/2014 Sb., 105/2014 Sb., 200/2014 Sb., 229/2014 Sb., 321/2014 Sb., 352/2014 Sb., 27/2015 Sb., 212/2015 Sb., 223/2015 Sb., 248/2015 Sb., 270/2015 Sb., 83/2016 Sb., 93/2016 Sb., 94/2016 Sb., 387/2016 Sb., 437/2016 Sb., 210/2018 Sb., 130/2019 Sb., 199/2019 Sb., 200/2019 Sb., 305/2019 Sb.
Novelizován předpisem 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 149/2023 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 8/2021 Sb., 273/2021 Sb., 169/2023 Sb., 283/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o odpadech.

Předmět úpravy

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

§158 - Zrušovací ustanovení