226/2013 Sb. - Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
ikona P
Číslo předpisu 226/2013 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 6. 2013
Rozeslán dne 2. 8. 2013
Platnost od 2. 8. 2013
Účinnost od 1. 9. 2013
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 206/2019 Sb.
Prováděn předpisem 285/2013 Sb., 231/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků vyrobených z tohoto dřeva na trh hospodářskými subjekty, stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a sankce za správní delikty v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Účinnost 1.9.2013.