78/2004 Sb. - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
ikona P
Číslo předpisu 78/2004 Sb.
Částka 25
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 1. 2004
Rozeslán dne 25. 2. 2004
Platnost od 25. 2. 2004
Účinnost od 25. 2. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §8 odst. 4 až 7, §9 odst. 3 písm. d) a e), §18 odst. 4 a 5, §20 odst. 6, §21 odst. 5 písm. c) a d), §21 odst. 7, §23 odst. 2 a 5, §24 odst. 4 až 10, §24 odst. 12, 15 a 17, §25 odst. 2 a §34 odst. 7 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti ustanovení §23 odst. 1 a §25 odst. 1. Ustanovení §24 odst. 18 pozbývají platnosti dne 18.4.2007.
Ruší předpis 153/2000 Sb., REG 00056001
Novelizován předpisem 346/2005 Sb., 124/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 18/2012 Sb., 279/2013 Sb., 243/2016 Sb., 371/2016 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb., 132/2022 Sb.
Prováděn předpisem 209/2004 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
Předmět zákona
Zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
Účinnost

  1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (25.2.2004), s výjimkou ustanovení §8 odst. 4 až 7, §9 odst. 3 písm. d) a e), §18 odst. 4 a 5, §20 odst. 6, §21 odst. 5 písm. c) a d), §21 odst. 7, §23 odst. 2 a 5, §24 odst. 4 až 10, §24 odst. 12, 15 a 17, §25 odst. 2 a §34 odst. 7, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  2. Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti ustanovení §11 odst. 3, §23 odst. 1 a §25 odst. 1.