30/2024 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
ikona P
Číslo předpisu 30/2024 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 1. 2024
Rozeslán dne 13. 2. 2024
Platnost od 13. 2. 2024
Účinnost od 1. 4. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.4.2024, s výjimkou ustanovení §16 odst. 3 a §25, která nabývají účinnosti 23.4.2024, a ustanovení §38 odst. 1, §40 odst. 2 a §44 odst. 1, která nabývají účinnosti 1.10.2024.
Novelizuje předpis 56/2001 Sb., 320/2002 Sb., 47/2004 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 296/2007 Sb., 137/2008 Sb., 274/2008 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 18/2012 Sb., 160/2013 Sb., 239/2013 Sb., 303/2013 Sb., 304/2016 Sb., 63/2017 Sb., 183/2017 Sb., 293/2017 Sb., 49/2020 Sb., 432/2022 Sb., 278/2023 Sb.
Ruší předpis 168/1999 Sb., 205/1999 Sb., 307/1999 Sb., 429/2002 Sb., 309/2004 Sb., 186/2008 Sb., 354/2014 Sb., 417/2017 Sb., 425/2021 Sb.
Prováděn předpisem 69/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),

b) pojištění kryjící nebezpečí vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou provozem vozidel při účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo organizované motoristické soutěži (dále jen „pojištění motorsportu“),

c) právní postavení, organizaci a předmět činnosti České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“),

d) účel tvorby, způsob financování a poskytování plnění z fondů spravovaných Kanceláří a

e) některá pravidla výkonu dohledu v oblasti provozování pojištění odpovědnosti.

§96 - Zrušovací ustanovení.