219/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
ikona P
Číslo předpisu 219/2003 Sb.
Částka 79
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 6. 2003
Rozeslán dne 31. 7. 2003
Platnost od 31. 7. 2003
Účinnost od 30. 8. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení §4 odst. 4 písm. a) bodu 3, §18 odst. 1 písm. c), §18 odst. 4, §18 odst. 8 písm. a) a §40 odst. 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení §18 odst. 3 a §43 odst. 8 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Pr. př. je v úplném znění 316/2006 Sb.
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 153/2000 Sb., 408/2000 Sb.
Ruší předpis 92/1996 Sb., 357/1999 Sb.
Novelizován předpisem 444/2005 Sb., 178/2006 Sb., 299/2007 Sb., 96/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 300/2009 Sb., 331/2010 Sb., 54/2012 Sb., 279/2013 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 295/2017 Sb., 334/2020 Sb., 277/2023 Sb.
Prováděn předpisem 8/2004 Sb., 147/2004 Sb., 175/2004 Sb., 206/2004 Sb., 332/2006 Sb., 384/2006 Sb., 449/2006 Sb., 369/2009 Sb., 378/2010 Sb., 61/2011 Sb., 331/2017 Sb., 96/2018 Sb., 218/2019 Sb., 365/2020 Sb., 386/2022 Sb.