319/2006 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 319/2006 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2006
Rozeslán dne 30. 6. 2006
Platnost od 30. 6. 2006
Účinnost od 15. 7. 2006
Novelizuje předpis 235/2004 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 104/2017 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb., 417/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje některá práva a povinnosti osob ovládaných subjekty veřejné správy a osob účtujících odděleně pro zajištění průhlednosti finančních vztahů mezi nimi a subjekty veřejné správy v oblasti veřejné podpory a dále postup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v těchto věcech.

Účinnost 15.7.2006.

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  • Změna je provedena v příloze č. 1.

Účinnost změn 15.7.2006.