111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
ikona P
Číslo předpisu 111/2006 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 482/1991 Sb., 165/1993 Sb., 134/1995 Sb., 136/1996 Sb., 280/2003 Sb., 422/2003 Sb., 45/2004 Sb.
Novelizován předpisem 165/2006 Sb., 585/2006 Sb., 261/2007 Sb., 379/2007 Sb., 88/2008 Sb., 239/2008 Sb., 259/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 479/2008 Sb., 41/2009 Sb., 206/2009 Sb., 227/2009 Sb., 141/2010 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 80/2011 Sb., 329/2011 Sb., 364/2011 Sb., 366/2011 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 399/2012 Sb., 303/2013 Sb., 306/2013 Sb., 344/2013 Sb., 64/2014 Sb., 252/2014 Sb., 254/2014 Sb., 267/2014 Sb., 205/2015 Sb., 377/2015 Sb., 188/2016 Sb., 298/2016 Sb., 367/2016 Sb., 98/2017 Sb., 183/2017 Sb., 309/2018 Sb., 588/2020 Sb., 261/2021 Sb., 327/2021 Sb., 344/2021 Sb., 363/2021 Sb., 203/2022 Sb., 456/2022 Sb., 407/2023 Sb., 412/2023 Sb., 454/2023 Sb.
Prováděn předpisem 504/2006 Sb., 389/2011 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o pomoci v hmotné nouzi.
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.
  2. Každý má nárok na sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.

Účinnost 1.1.2007.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2007):

  1. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti.
  2. Zákon č. 165/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.
  3. Zákon č. 134/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Zákon č. 136/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 280/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Zákon č. 422/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.