65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
ikona P
Číslo předpisu 65/2017 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 31. 5. 2017
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 200/1990 Sb., 455/1991 Sb., 553/1991 Sb., 555/1992 Sb., 167/1998 Sb., 219/2000 Sb., 146/2002 Sb., 353/2003 Sb., 225/2006 Sb., 378/2007 Sb., 273/2008 Sb., 274/2008 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb., 375/2011 Sb., 247/2014 Sb.
Ruší předpis 379/2005 Sb., 305/2009 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 81/2018 Sb., 220/2021 Sb., 59/2023 Sb., 173/2023 Sb., 349/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.

Účinnost 31.5.2017.

Poznámka:
Tento zákon současně s účinností od 31.5.2017 mění dalších 17 právních předpisů a ruší další 2 právní předpisy. Odkazujeme v podrobnostech na úplné znění tohoto zákona.