312/2002 Sb. - Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 312/2002 Sb.
Částka 114
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 6. 2002
Rozeslán dne 12. 7. 2002
Platnost od 12. 7. 2002
Účinnost od 12. 7. 2002
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2003, s výjimkou ustanovení §29 až 32, §35 odst. 1 písm. k), l) a n) a §41, která nabývají účinnosti 12.7.2002.
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 451/1991 Sb., 513/1991 Sb., 131/2000 Sb.
Novelizován předpisem 46/2004 Sb., 234/2006 Sb., 264/2006 Sb., 227/2009 Sb., 365/2011 Sb., 420/2011 Sb., 89/2012 Sb., 250/2014 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 511/2002 Sb., 512/2002 Sb., 304/2012 Sb.