320/2015 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
ikona P
Číslo předpisu 320/2015 Sb.
Částka 135
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 11. 2015
Rozeslán dne 7. 12. 2015
Platnost od 7. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 61/1988 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 240/2000 Sb., 247/2000 Sb., 362/2003 Sb., 585/2004 Sb., 586/2004 Sb., 413/2005 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 160/2013 Sb., 64/2014 Sb.
Ruší předpis 238/2000 Sb., 97/2008 Sb., 260/2008 Sb., 91/2010 Sb., 263/2013 Sb., 349/2013 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 51/2021 Sb., 374/2021 Sb., 31/2024 Sb.
Prováděn předpisem 407/2015 Sb., 52/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).
Základní úkol

 1. Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
 2. Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §24 (změny),
  • vkládá se nová část třetí „ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY“ (§43 až §47) včetně nadpisu,
  • §65 (změny),
  • §69a - nové znění,
  • vkládají se nové §76a až §76c,
  • §77 až §79 (změny),
  • vkládá se nový §87a,
  • §97, §101 (změny).
 • Změna v §1 odst. 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Změna v §45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 • Změna v §10 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 a §25 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - §60