181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
ikona P
Číslo předpisu 181/2014 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 8. 2014
Platnost od 29. 8. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 106/1999 Sb., 231/2001 Sb., 127/2005 Sb., 412/2005 Sb.
Novelizován předpisem 104/2017 Sb., 183/2017 Sb., 205/2017 Sb., 35/2018 Sb., 111/2019 Sb., 12/2020 Sb., 261/2021 Sb., 226/2022 Sb.
Prováděn předpisem 316/2014 Sb., 317/2014 Sb., 437/2017 Sb., 82/2018 Sb., 315/2021 Sb., 190/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  2. Tento zákon se nevztahuje na informační nebo komunikační systémy, které nakládají s utajovanými informacemi.

§33 - Společná ustanovení
Změny dalších zákonů:

  • Změna v §145 a §146 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §89 a §118 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Změna v §32 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.