44/1988 Sb. - Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
ikona P
Číslo předpisu 44/1988 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 19. 4. 1988
Rozeslán dne 19. 4. 1988
Platnost od 19. 4. 1988
Účinnost od 1. 7. 1988
Pr. př. je v úplném znění 439/1992 Sb.
Opraven předpisem 166/1988 Sb.
Novelizuje předpis 11/1958 Sb.
Ruší předpis 41/1957 Sb.
Novelizován předpisem 541/1991 Sb., 10/1993 Sb., 168/1993 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb., 366/2000 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb., 320/2002 Sb., 150/2003 Sb., 3/2005 Sb., 386/2005 Sb., 186/2006 Sb., 313/2006 Sb., 296/2007 Sb., 265/2008 Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 498/2012 Sb., 257/2013 Sb., 89/2016 Sb., 264/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 403/2020 Sb., 609/2020 Sb., 88/2021 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb., 349/2023 Sb., 465/2023 Sb.
Prováděn předpisem 78/1988 Sb., 80/1988 Sb., 85/1988 Sb., 96/1988 Sb., 104/1988 Sb., 8/1989 Sb., 443/1990 Sb., 99/1992 Sb., 172/1992 Sb., 363/1992 Sb., 364/1992 Sb., 435/1992 Sb., 497/1992 Sb., 617/1992 Sb., 368/2004 Sb., 369/2004 Sb., 98/2016 Sb., 29/2017 Sb., 354/2023 Sb.