355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
ikona P
Číslo předpisu 355/2014 Sb.
Částka 142
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2014
Rozeslán dne 31. 12. 2014
Platnost od 31. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 121/2000 Sb., 260/2002 Sb., 41/2009 Sb., 219/2011 Sb., 458/2011 Sb., 18/2012 Sb.
Ruší předpis 191/1999 Sb., 459/2002 Sb., 255/2004 Sb., 358/2004 Sb., 173/2007 Sb., 223/2007 Sb.
Novelizován předpisem 170/2017 Sb., 183/2017 Sb., 609/2020 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 358/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.
Předmět úpravy

  1. Tento zákon upravuje působnost orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, a to k výkonu
    1. opatření v součinnosti s osobou, která je oprávněna vymáhat právo duševního vlastnictví,
    2. dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.
  2. Působnost podle odstavce 1 je vykonávána
    1. na vnitrostátním trhu,
    2. při celním dohledu, a to v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující působnost celních orgánů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §55 zákona.
§56 - Zrušovací ustanovení