69/2006 Sb. - Zákon o provádění mezinárodních sankcí
ikona P
Číslo předpisu 69/2006 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Ruší předpis 48/2000 Sb., 98/2000 Sb., 164/2000 Sb., 327/2001 Sb., 334/2001 Sb., 170/2003 Sb., 4/2005 Sb.
Novelizován předpisem 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb., 458/2011 Sb., 167/2012 Sb., 399/2012 Sb., 267/2014 Sb., 377/2015 Sb., 298/2016 Sb., 368/2016 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb., 240/2022 Sb.
Prováděn předpisem 281/2006 Sb., 282/2006 Sb., 210/2008 Sb., 53/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o provádění mezinárodních sankcí.
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství některé povinnosti fyzických a právnických osob při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.
Dále zákon upravuje některé povinnosti fyzických a právnických osob při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána na základě členství v Organizaci spojených národů.
Zrušuje se:

  1. Zákon č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán.
  2. Zákon č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
  3. Zákon č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice.
  4. Nařízení vlády č. 164/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán.
  5. Nařízení vlády č. 327/2001 Sb., o dalších opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán.
  6. Nařízení vlády č. 334/2001 Sb., o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie.
  7. Nařízení vlády č. 170/2003 Sb., o opatřeních ve vztahu k Irácké republice.

Účinnost 1.4.2006.