340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
ikona P
Číslo předpisu 340/2006 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 5. 2006
Rozeslán dne 3. 7. 2006
Platnost od 3. 7. 2006
Účinnost od 3. 7. 2006
Pr. př. je v úplném znění 345/2008 Sb.
Novelizuje předpis 48/1997 Sb.
Novelizován předpisem 248/2008 Sb., 281/2009 Sb., 260/2011 Sb., 241/2013 Sb., 336/2014 Sb., 205/2015 Sb., 304/2016 Sb., 183/2017 Sb., 180/2018 Sb., 165/2019 Sb., 96/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Předmět úpravy

  1. Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje podmínky provozování penzijních plánů a činností z nich vyplývajících institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.
  2. Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.

Účinnost 3.7.2006.

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • vkládá se nový §22a "Zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková" včetně nadpisu.

Účinnost změn 3.7.2006.