61/1997 Sb. - Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
ikona P
Číslo předpisu 61/1997 Sb.
Částka 21
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 3. 1997
Rozeslán dne 3. 4. 1997
Platnost od 3. 4. 1997
Účinnost od 1. 7. 1997
Opraven předpisem REG 973001, REG 995202
Novelizuje předpis 63/1950 Sb., 455/1991 Sb., 337/1992 Sb., 587/1992 Sb.
Ruší předpis 16/1972 Sb., 17/1972 Sb., 76/1988 Sb., 66/1991 Sb., 193/1993 Sb., 7/1994 Sb.
Novelizován předpisem 129/1999 Sb., 22/2000 Sb., 354/2003 Sb., 186/2004 Sb., 75/2006 Sb., 37/2008 Sb., 281/2009 Sb., 95/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb., 308/2013 Sb., 344/2013 Sb., 331/2014 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 140/1997 Sb., 141/1997 Sb., 150/2008 Sb., 317/2012 Sb.