122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 122/2000 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 4. 2000
Rozeslán dne 12. 5. 2000
Platnost od 12. 5. 2000
Účinnost od 12. 5. 2000
Novelizuje předpis 20/1987 Sb., 455/1991 Sb., 71/1994 Sb.
Ruší předpis 54/1959 Sb.
Novelizován předpisem 186/2004 Sb., 483/2004 Sb., 203/2006 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 142/2012 Sb., 303/2013 Sb., 243/2016 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 275/2000 Sb.