375/2022 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
ikona P
Číslo předpisu 375/2022 Sb.
Částka 171
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 11. 2022
Rozeslán dne 7. 12. 2022
Platnost od 7. 12. 2022
Účinnost od 22. 12. 2022
Novelizuje předpis 268/2014 Sb., 183/2017 Sb., 89/2021 Sb., 90/2021 Sb.
Ruší předpis 56/2015 Sb., 62/2015 Sb., 366/2017 Sb., 170/2021 Sb., 171/2021 Sb., 186/2021 Sb., 187/2021 Sb.
Prováděn předpisem 377/2022 Sb., 378/2022 Sb., 379/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Předmět úpravy

Zákon v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (dále jen "nařízení o zdravotnických prostředcích") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 (dále jen "nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro")

a) upravuje působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro,

b) doplňuje pravidla stanovená nařízením o zdravotnických prostředcích, nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na jejich základě,

c) upravuje Informační systém zdravotnických prostředků,

d) upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, jejich používání a podmínky jejich servisu.

§77 - Zrušovací ustanovení.