240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
ikona P
Číslo předpisu 240/2013 Sb.
Částka 94
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 7. 2013
Rozeslán dne 19. 8. 2013
Platnost od 19. 8. 2013
Účinnost od 19. 8. 2013
Ruší předpis 189/2004 Sb., 403/2006 Sb., 358/2010 Sb., 193/2011 Sb., 194/2011 Sb., 195/2011 Sb.
Novelizován předpisem 336/2014 Sb., 377/2015 Sb., 148/2016 Sb., 368/2016 Sb., 183/2017 Sb., 204/2017 Sb., 33/2020 Sb., 119/2020 Sb., 96/2022 Sb., 106/2023 Sb., 163/2024 Sb.
Prováděn předpisem 242/2013 Sb., 243/2013 Sb., 244/2013 Sb., 245/2013 Sb., 246/2013 Sb., 247/2013 Sb., 249/2013 Sb., 474/2013 Sb., 267/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů.
§676 - Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
  2. Vyhláška č. 358/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance.
  3. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu.
  4. Vyhláška č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování.
  5. Vyhláška č. 195/2011 Sb., o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu.

Účinnost 19.8.2013.