146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 146/2002 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2002
Rozeslán dne 17. 4. 2002
Platnost od 17. 4. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 21 bodů 1, 2 a 13 nabývají účinnosti dnem 16.6.2002, ustanovení bodu 4 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost a ustanovení bodu 11 nabývá účinnosti dnem 1.7.2003.
Pr. př. je v úplném znění 223/2008 Sb.
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 110/1997 Sb., 145/2000 Sb., 102/2001 Sb.
Ruší předpis 63/1986 Sb.
Novelizován předpisem 309/2002 Sb., 281/2003 Sb., 94/2004 Sb., 316/2004 Sb., 321/2004 Sb., 626/2004 Sb., 444/2005 Sb., 531/2006 Sb., 120/2008 Sb., 381/2008 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 445/2011 Sb., 407/2012 Sb., 308/2013 Sb., 138/2014 Sb., 250/2014 Sb., 180/2016 Sb., 243/2016 Sb., 26/2017 Sb., 65/2017 Sb., 183/2017 Sb., 302/2017 Sb., 238/2020 Sb., 174/2021 Sb., 261/2021 Sb., 244/2022 Sb., 247/2022 Sb., 167/2023 Sb.
Prováděn předpisem 541/2002 Sb., 132/2015 Sb.