279/1992 Sb. - Zákon o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR
ikona P
Číslo předpisu 279/1992 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 28. 4. 1992
Rozeslán dne 15. 6. 1992
Platnost od 15. 6. 1992
Účinnost od 1. 7. 1992
Novelizován předpisem 256/1995 Sb., 424/2000 Sb., 35/2002 Sb., 362/2003 Sb., 626/2004 Sb., 341/2011 Sb., 183/2017 Sb.