185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 185/2001 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 5. 2001
Rozeslán dne 14. 6. 2001
Platnost od 14. 6. 2001
Účinnost od 14. 6. 2001
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2002, s výjimkou §31 odst. 5 a §38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které nabývají účinnosti 23.2.2002, a části šestnácté, která nabývá účinnosti 14.6.2001. Ustanovení §38 odst. 1 písm. f) nabývá účinnosti 1.1.2003.
Platnost do 31. 12. 2020
Pr. př. je v úplném znění 106/2005 Sb.
Opraven předpisem REG 05096001
Novelizuje předpis 130/1974 Sb., 565/1990 Sb., 157/1998 Sb., 167/1998 Sb., 352/1999 Sb.
Ruší předpis 125/1997 Sb., 37/2000 Sb.
Novelizován předpisem 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb., 317/2004 Sb., 7/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 314/2006 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 34/2008 Sb., 383/2008 Sb., 9/2009 Sb., 157/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 297/2009 Sb., 326/2009 Sb., 154/2010 Sb., 31/2011 Sb., 77/2011 Sb., 264/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 85/2012 Sb., 165/2012 Sb., 167/2012 Sb., 69/2013 Sb., 169/2013 Sb., 344/2013 Sb., 64/2014 Sb., 184/2014 Sb., 229/2014 Sb., 223/2015 Sb., 243/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 45/2019 Sb., 403/2020 Sb.
Prováděn předpisem 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb., 197/2003 Sb., 294/2005 Sb., 352/2005 Sb., 95/2006 Sb., 124/2006 Sb., 341/2008 Sb., 352/2008 Sb., 374/2008 Sb., 170/2010 Sb., 465/2013 Sb., 321/2014 Sb., 352/2014 Sb., 248/2015 Sb., 93/2016 Sb., 94/2016 Sb., 130/2019 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.