283/2021 Sb. - Stavební zákon
ikona P
Číslo předpisu 283/2021 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 7. 2021
Rozeslán dne 29. 7. 2021
Platnost od 29. 7. 2021
Účinnost od 30. 7. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení a) §36, 319, §322 odst. 1 a 3, §324 a §326 odst. 1, která nabývají účinnosti 30.7.2021, b) §15 až 18, §312 odst. 1 a 7, §313 odst. 1 a 2 a §315 odst. 1, která nabývají účinnosti 1.1.2022, c) §312 odst. 4, které nabývá účinnosti 1.1.2023.
Novelizuje předpis 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 257/2013 Sb., 39/2015 Sb., 91/2016 Sb., 264/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 193/2017 Sb., 194/2017 Sb., 205/2017 Sb., 225/2017 Sb., 405/2017 Sb., 169/2018 Sb., 277/2019 Sb., 312/2019 Sb., 47/2020 Sb., 403/2020 Sb.
Ruší předpis 183/2006 Sb., 498/2006 Sb., 499/2006 Sb., 500/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 68/2007 Sb., 146/2008 Sb., 191/2008 Sb., 268/2009 Sb., 269/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 398/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb., 20/2012 Sb., 431/2012 Sb., 458/2012 Sb., 62/2013 Sb., 63/2013 Sb., 239/2017 Sb., 323/2017 Sb., 13/2018 Sb., 66/2018 Sb., 251/2018 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový stavební zákon.

Předmět upravy

Zákon upravuje působnost orgánů státní stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, stanoví cíle, úkoly a nástroje územního plánování, požadavky na výstavbu a stavební řád. Zákon dále upravuje podmínky pro integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě, povinnosti osob při přípravě a provádění staveb, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, některé účely vyvlastnění, oprávnění autorizovaných inspektorů a výkon kontroly. Účelem stavebního zákona je zajistit integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území a zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury.

§334 - Zrušovací ustanovení