129/2000 Sb. - Zákon o krajích (krajské zřízení)
ikona P
Číslo předpisu 129/2000 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 4. 2000
Rozeslán dne 15. 5. 2000
Platnost od 15. 5. 2000
Účinnost od 5. 5. 2000
Poznámka k účinnosti § 7, 29, 30 a 67 nabývají účinnosti dnem 1.1.2001 a § 96 nabývá účinnosti dnem 15.5.2000. Zákon nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích (12.11.2000), s výjimkou ustanovení §7, 29, 30 a 67, která nabývají účinnosti 1.1.2001 a §96 nabývá účinnosti 15.5.2000.
Pr. př. je v úplném znění 3/2003 Sb.
Novelizován předpisem 273/2001 Sb., 320/2001 Sb., 450/2001 Sb., 231/2002 Sb., 404/2002 Sb., 229/2003 Sb., 216/2004 Sb., 257/2004 Sb., 299/2004 Sb., 421/2004 Sb., 501/2004 Sb., 626/2004 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 189/2006 Sb., 234/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 298/2008 Sb., 305/2008 Sb., 477/2008 Sb., 281/2009 Sb., 326/2009 Sb., 118/2010 Sb., 199/2010 Sb., 347/2010 Sb., 80/2011 Sb., 246/2011 Sb., 364/2011 Sb., 457/2011 Sb., 142/2012 Sb., 186/2012 Sb., 239/2012 Sb., 303/2013 Sb., 64/2014 Sb., 24/2015 Sb., 298/2015 Sb., 106/2016 Sb., 99/2017 Sb., 183/2017 Sb., 257/2017 Sb., 32/2019 Sb., 263/2019 Sb., 7/2021 Sb., 36/2021 Sb., 251/2021 Sb., 261/2021 Sb., 330/2021 Sb., 5/2022 Sb., 160/2023 Sb., 418/2023 Sb.
Prováděn předpisem 345/2000 Sb., 358/2000 Sb., 37/2003 Sb., 591/2004 Sb., 318/2017 Sb., 419/2023 Sb.