320/2001 Sb. - Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
ikona P
Číslo předpisu 320/2001 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 8. 2001
Rozeslán dne 7. 9. 2001
Platnost od 7. 9. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Novelizuje předpis 337/1992 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 147/2000 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 250/2000 Sb.
Novelizován předpisem 309/2002 Sb., 320/2002 Sb., 123/2003 Sb., 281/2003 Sb., 426/2003 Sb., 421/2004 Sb., 482/2004 Sb., 626/2004 Sb., 377/2005 Sb., 138/2006 Sb., 342/2006 Sb., 531/2006 Sb., 298/2007 Sb., 381/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 445/2011 Sb., 457/2011 Sb., 239/2012 Sb., 407/2012 Sb., 503/2012 Sb., 64/2014 Sb., 183/2017 Sb., 126/2019 Sb., 251/2021 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 64/2002 Sb., 416/2004 Sb.