427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření
ikona P
Číslo předpisu 427/2011 Sb.
Částka 149
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 28. 12. 2011
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2013. Ustanovení §29 až §73, §94 až §97, §170 až §200 nabývají účinnosti 28.12.2011. Ustanovení §86 nabývá účinnosti 29.6.2012. Ustanovení §84 odst. 3 nabývá účinnosti 1.6.2013. Ustanovení §74 až §83, §84 odst. 1, 2 a 4, §85 a §87 nabývají účinnosti dne 12.12.2012.
Novelizován předpisem 399/2012 Sb., 403/2012 Sb., 241/2013 Sb., 377/2015 Sb., 183/2017 Sb., 296/2017 Sb., 111/2019 Sb., 119/2020 Sb., 261/2021 Sb., 96/2022 Sb., 462/2023 Sb., 31/2024 Sb.
Prováděn předpisem 57/2012 Sb., 117/2012 Sb., 215/2012 Sb., 341/2012 Sb., 361/2012 Sb., 425/2012 Sb., 474/2013 Sb., 199/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o doplňkovém penzijním spoření.
Základní ustanovení

  1. Tento zákon upravuje doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření, nároky z doplňkového penzijního spoření, poskytování státního příspěvku, činnost penzijní společnosti, výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti, transformaci penzijního fondu, výkon dohledu a státního dozoru v oblasti doplňkového penzijního spoření.
  2. Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě.
  3. Práva a povinnosti vznikající z doplňkového penzijního spoření nesmějí být v rozporu se zásadami rovného zacházení.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §197 až §200 zákona.

Účinnost - §201
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013 s výjimkou

  1. ustanovení §29 až §73, §94 až §97, §170 až §200, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (28.12.2011),
  2. ustanovení §86, které nabývá účinnosti šest měsíců po dni vyhlášení tohoto zákona, a
  3. ustanovení §84 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.