284/2009 Sb. - Zákon o platebním styku
ikona P
Číslo předpisu 284/2009 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 11. 2009
Platnost do 12. 1. 2018
Ruší předpis 124/2002 Sb., 548/2002 Sb., 91/2006 Sb., 92/2006 Sb., 297/2006 Sb.
Novelizován předpisem 156/2010 Sb., 139/2011 Sb., 420/2011 Sb., 37/2012 Sb., 261/2014 Sb., 258/2016 Sb., 452/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Prováděn předpisem 374/2009 Sb., 375/2009 Sb., 32/2010 Sb., 140/2011 Sb., 141/2011 Sb., 142/2011 Sb.
Zrušen předpisem 370/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o platebním styku.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství a upravuje

  1. činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
  2. účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,
  3. práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb a uživatelů platebních služeb,
  4. práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz a držitelů elektronických peněz.

Zrušuje se (s účinností od 1.11.2009):

  1. Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech.
  2. Vyhláška č. 548/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému.
  3. Vyhláška č. 91/2006 Sb., kterou se provádí zákon o platebním styku.
  4. Vyhláška č. 92/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz.

Účinnost 1.11.2009.