352/2001 Sb. - Zákon o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 352/2001 Sb.
Částka 134
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 9. 2001
Rozeslán dne 5. 10. 2001
Platnost od 5. 10. 2001
Účinnost od 5. 10. 2001
Novelizuje předpis 358/1992 Sb., 68/1993 Sb., 219/1999 Sb.
Ruší předpis 68/1990 Sb.
Novelizován předpisem 213/2006 Sb., 274/2008 Sb., 183/2017 Sb., 414/2021 Sb.