420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
ikona P
Číslo předpisu 420/2004 Sb.
Částka 138
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 6. 2004
Rozeslán dne 19. 7. 2004
Platnost od 19. 7. 2004
Účinnost od 1. 8. 2004
Ruší předpis 41/2002 Sb., 67/2003 Sb.
Novelizován předpisem 413/2005 Sb., 138/2006 Sb., 281/2009 Sb., 199/2010 Sb., 457/2011 Sb., 239/2012 Sb., 64/2014 Sb., 24/2017 Sb., 183/2017 Sb., 251/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Tento zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, a dobrovolných svazků obcí, uložené zvláštními právními předpisy, a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
  2. Vyhláška č. 67/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (1.8.2004).