104/2008 Sb. - Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
ikona P
Číslo předpisu 104/2008 Sb.
Částka 33
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 1. 4. 2008
Platnost od 1. 4. 2008
Účinnost od 1. 4. 2008
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 513/1991 Sb., 15/1998 Sb., 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 420/2009 Sb., 188/2011 Sb., 89/2012 Sb., 241/2013 Sb., 183/2017 Sb., 204/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje nabídku převzetí určenou vlastníkům účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice a některé otázky spojené s nabídkou převzetí se zahraničním prvkem a některé další otázky s tím spojené.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §64 zákona.
Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §183a "Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §183b, §183c, §183e, §183f, §183g a §183h se včetně nadpisů zrušují,
  • §183i, §183j, §183m (změny),
  • §183n "Zvláštnosti postupu při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §186a, §186c, §213b, §213c, §220m (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §66 novely.

 • Změna v §7a, §9a a §9b zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 a §83 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.4.2008.