108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách
ikona P
Číslo předpisu 108/2006 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 82/1993 Sb., 83/1993 Sb., 310/1993 Sb., 138/1994 Sb., 139/1994 Sb., 146/1995 Sb., 147/1995 Sb., 66/1996 Sb., 262/1996 Sb., 263/1996 Sb., 205/1997 Sb., 145/1998 Sb., 146/1998 Sb., 172/1999 Sb., 73/2001 Sb., 425/2001 Sb., 551/2002 Sb., 5/2004 Sb., 6/2004 Sb., 34/2005 Sb., 7/2006 Sb.
Novelizován předpisem 29/2007 Sb., 213/2007 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 124/2008 Sb., 129/2008 Sb., 274/2008 Sb., 479/2008 Sb., 108/2009 Sb., 206/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 362/2009 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 80/2011 Sb., 364/2011 Sb., 366/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 331/2012 Sb., 384/2012 Sb., 401/2012 Sb., 45/2013 Sb., 303/2013 Sb., 306/2013 Sb., 313/2013 Sb., 101/2014 Sb., 254/2014 Sb., 189/2016 Sb., 56/2017 Sb., 183/2017 Sb., 200/2017 Sb., 222/2017 Sb., 335/2018 Sb., 47/2019 Sb., 261/2021 Sb., 328/2021 Sb., 363/2021 Sb., 371/2021 Sb., 216/2022 Sb., 412/2023 Sb.
Prováděn předpisem 505/2006 Sb., 98/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o sociálních službách.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.
 2. Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.

Účinnost 1.1.2007.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2007):

 1. Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.
 2. Vyhláška č. 138/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.
 3. Vyhláška č. 146/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.
 4. Vyhláška č. 66/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Vyhláška č. 262/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Vyhláška č. 205/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Vyhláška č. 145/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Vyhláška č. 172/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Vyhláška č. 73/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Vyhláška č. 425/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Vyhláška č. 551/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Vyhláška č. 5/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Vyhláška č. 34/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče.
 15. Vyhláška č. 139/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče.
 16. Vyhláška č. 147/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb.
 17. Vyhláška č. 263/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Vyhláška č. 146/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Vyhláška č. 6/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Vyhláška č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních.
 21. Vyhláška č. 7/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.