440/2003 Sb. - Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 440/2003 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 12. 2003
Rozeslán dne 19. 12. 2003
Platnost od 19. 12. 2003
Účinnost od 3. 1. 2004
Pr. př. je v úplném znění 131/2005 Sb.
Novelizuje předpis 337/1992 Sb., 61/1996 Sb.
Novelizován předpisem 60/2005 Sb., 413/2005 Sb., 70/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 254/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 187/2011 Sb., 18/2012 Sb., 308/2013 Sb., 344/2013 Sb., 243/2016 Sb., 368/2016 Sb., 183/2017 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 111/2005 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění certifikace, evidence a kontroly surových diamantů.
Účinnost 3.1.2004.
Změny dalších předpisů:

  • V §24 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb., se na konci textu písmene a) doplňují slova "správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle zvláštního právního předpisu".
  • Změna v §7 a §10 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.