300/2016 Sb. - Zákon o centrální evidenci účtů
ikona P
Číslo předpisu 300/2016 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 8. 2016
Rozeslán dne 21. 9. 2016
Platnost od 21. 9. 2016
Účinnost od 6. 10. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §6, §7 odst. 1 a 2, §8 odst. 1 až 4, §10 odst. 2 písm. c), §13 až 15, pokud jde o §19 odst. 3, a §17, nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 111/2019 Sb., 527/2020 Sb.
Prováděn předpisem 30/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o centrální evidenci účtů.
Předmět a účel úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie.