229/1992 Sb. - Zákon o komoditních burzách
ikona P
Číslo předpisu 229/1992 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 23. 4. 1992
Rozeslán dne 29. 5. 1992
Platnost od 29. 5. 1992
Účinnost od 1. 7. 1992
Ruší předpis 79/1903 ř.z., 69/1922 Sb. z. a n.
Novelizován předpisem 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb., 247/2011 Sb., 420/2011 Sb., 18/2012 Sb., 407/2012 Sb., 183/2017 Sb., 185/2023 Sb.